Takster for medlemmer af Amtoft Lystbådelaug

Takster for medlemmer af Amtoft Lystbådelaug:

Kontingent for frihavnsordning 100,00 kr./år.

Frihavnsmærker skal klæbes på båden på et sted, der er synligt for kontrollør fra anløbshavnen.

2 Tons kranen årskort 500,00 kr./år.

2 Tons kranen pr. gang 200,00 kr.

Prisen for kran til søsætning og optagning  ca. 450,00 kr. pr. båd.

Traktor hjælp til søsætning og optagning 125,00 kr. pr båd.

  • Parkering af bådvogn kr. 250,00

Masthus 312,00 kr.

Klubkontingent 2000,00 kr.

Pladslejen til 45,00 kr./m² + moms.

Støttemedlemskab 400 kr.

  • Ønsker du ikke at deltage i det frivillige arbejde, betaler du kr. 1000,00

Bad 10 kr.

Slæbested kan frit benyttes af Amtoft lystbådelaug aktive medlemmer.

El forbrug:

Der kan vederlagsfrit bruges strøm til håndværktøj, i forbindelse med små reparationer, samt til forårs klargøring. Strøm til andet forbrug afregnes efter målt forbrug. Dagspris, ca. 4.00 kr. pr. kW.

Det påhviler ejeren for egen regning, at etablere fornødent måle udstyr.

Konstateres det ved kontrolmåling, at en bådejer forbruger u målt el, pålægges der et gebyr på 1.000,00 kr.

Scroll to top