Renovation

Det kan vel ikke komme bag på nogen at vi også i de danske lystbådehavne  fra 1.1.2023 skal sortere vores affald.

I Amtoft arbejder vi ihærdigt på at finde en model som kan gøre affaldssorteringen så smidig som muligt.

Nedenstående er hvad vi foreløbig gør .!!

Alle skraldespande er nu flyttet til miljøstationen, både dem kommunen har bevilliget, og også dem som vi har skaffet fra ekstern operatør.

Så alt affald skal fremover sorteres i relevante katagorier. Der er sat anvisningsskilte op ved samtlige broer.

Den store blå container bliver snarest fjernet.

Affald sorteres og afleveres på miljøstationen

Scroll to top