NYT-Det sker

Efter en helt fantastisk indsats fra superfriske frivillige lykkedes det her d. 11.marts 2023 at blive færdige med at slå brædder

på vestbroen.

 

 

 

 

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 17.nov. kl. 19.00

Hej medlemmerFor at komme i mål med vores brobygger projekt på Amtoft Havn, har vi brug for at forhøje medlemskontingentet.For at stemme på den ekstraordinære generalforsamling skal kontingentet for 2022 være betalt.Dem der har fået strøm til deres både, bedes venligst oplyste kWh til Conny på mail faktura@amtoftlystbaadelaug.dk eller sms 25 61 06 72Vi ses d. 17 november 2022.

Ekstraordinær Generalforsamling

Amtoft Lystbådelaug.

Torsdag d. 17. november 2022

Kl. 19.00

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent.
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår følgende til afstemning:

  • Kontingentforhøjelse fra 1.100 kr./år til 2.000 kr./år.
  • Der indføres betaling for parkering af bådvogn. 250 kr./år.
  • Beløbet for ”arbejdsfritagelse” hæves fra 500 kr./år til 1000 kr./år.
  • Bestyrelsen ønsker punket ”Valg af Formand” slettet som punkt på Generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker Formandsposten besat som alle de andre poster i bestyrelsen, nemlig når bestyrelsen konstituerer sig, og gælde for 2 år, som alle andre bestyrelsesposter.

 

                                                                               Bestyrelsen

 

5.10-22

Ved du at hvis du er medlem af Danske Tursejlere , er der automatisk inkluderet en ansvarsforsikring på din båd. Den dækker skader du forvolder på andres både, som du ikke uhensigtmæssigt er skyld i. De dækker altså ikke skader du forvolder på egen båd.  Prisen for medlemskab og ansvarsforsikring  koster kr. 395,- for enkeltpersoner. Er du medlem af en sejlklub der er medlem , får du en rabat på kr. 50,- DET ER AMTOFT LYSTBÅDELAUG ikke.!!  Udover medlemskabet betaler du kr. 5o,- til en garantifornd. Dansk søassurance har også en forskellige kaskoforsikringer, men forsikrer ikke træbåde.!!! ØV!!!

Jan

Nyt om ,og småt i klubben og  om havnen.

Vores hjemmeside har  snart i et par år , af forskellige årsager, ligget lidt underdrejet og er ikke blevet opdateret . Jeg har  nu overtaget  jobbet at råde bod på det.  Vil ikke påstå at jeg er expert, men vil prøve efter bedste evne. Og jeg vil også meget gerne have lidt input fra jer.

Søren var den der i sin tid var arkitekten, brugte en masse tid  og fik lavet en rigtig flot hjemmeside.

Den vil jeg bestræbe mig på ikke at revolutionere , men bær over med mig hvis der sker fejl.

Jan

 

 

Scroll to top