NYT-Havnefest

 2.sep.2023 holder vi fest i klubhuset.

HAVNEFEST
PROGRAM
2 SEPTEMBER 2023

Kl. 10 – Salg af kaffe og rundstykker
Kl. 10.30 – Børneaktiviteter + konkurrence

Fra kl. 11.00 – Vi har lånt sejlunionens trailer, så man har
mulighed for at prøve vandsport af (5 SUP-boards, 3
windsurf-boards, 4 sit on top kajakker, 16 våddragt, 16

svømmeveste

Kl. 11.30 – Salg af frokost (Fiskefilet m. rugbrød samt

pølser og brød) + is

Kl. 13.00 – Spikeball tunering – Meld jer til på Hannæs

Sport og Fritid Facebook side

Kl. 14.00 – Skumfest for børnene m. musik

Kl. 14.30 – Voksen konkrrence

Kl. 18.00 – Havnefest m. musik fra Kaktus Trio og

mad fra Vesløs Kro


Opdatering  21.8.23

De næste 10 stiger er nu klar til at blive sat op.  Kom frisk frem. De som allerede har købt stigerne er utroligt glade for

den sikkerhed det giver når man skal om om- og fra borde. Stigerne koster kr. 1.900,-  Kan også lejes for kr. 250,- pr år.

Opdatering 14.7.23

De første 10 stiger er revet væk og nu venter vi på den næste sending på 10 stk. Stigerne står klar hos  Smeden. Venter på at blive galvaniseret. Det sted hvor de normalt bliver galvaniseret har ferielukket. Smeden prøver at finde alternative steder.

Stigerne koster kr. 1.900,- hvis man ønsker at købe. De kan også lejes for  kr. 250,- pr år.

Mvh Jan.

Hej alle.

Vi har nu idag haft en prototype af den nye brostige med på havnen.
Stigen faldt ud til alles tilfredshed og blev godkendt.
Smeden går nu igang med at fabrikere de 10 stiger, vi foreløbig har bestilt. Han har næsten lovet dem færdige til sidst i næste uge. Det altså hvis Støvring Galvanisering kan nå at indpasse det i deres program.  Det krydser vi fingre for.
Vi har fuld forståelse for at det haster med de stiger, men åh ja vi kan ikke trylle.
Vedlægger et foto af prototypen. De færdige stiger vil blive lavet af et sværere materiale.
Mvh Jan

Så er alle bådvognene flyttede , således at Firmaet Munck kan begynde at klargøre rørledningen. Der bliver læsset em masse sten og andre materialer af. Der er sat makeringsstrimmel op ved siden af slæbestedet. Xl byg læsser strøer af på mandag og onsdag kommer der en masse 12 meter lange rør der skal ligge der. Bag klubhuset er der gjort plads til mandskabsvogne. De kommer først i maj. Planer er at arbejdet skal være færdigt på 3 – 4 uger. Der vil lejlighedsvis blive spærret af ud til vestmolen. Og der vil blive udlagt jernplader for at skåne asfalten. Det er altsammen noget bøvl, men det er sådan det er.

 

Efter en helt fantastisk indsats fra superfriske frivillige lykkedes det her d. 11.marts 2023 at blive færdige med at slå brædder

på vestbroen.

 

 

 

 

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 17.nov. kl. 19.00

Hej medlemmerFor at komme i mål med vores brobygger projekt på Amtoft Havn, har vi brug for at forhøje medlemskontingentet.For at stemme på den ekstraordinære generalforsamling skal kontingentet for 2022 være betalt.Dem der har fået strøm til deres både, bedes venligst oplyste kWh til Conny på mail faktura@amtoftlystbaadelaug.dk eller sms 25 61 06 72Vi ses d. 17 november 2022.

Ekstraordinær Generalforsamling

Amtoft Lystbådelaug.

Torsdag d. 17. november 2022

Kl. 19.00

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent.
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår følgende til afstemning:

  • Kontingentforhøjelse fra 1.100 kr./år til 2.000 kr./år.
  • Der indføres betaling for parkering af bådvogn. 250 kr./år.
  • Beløbet for ”arbejdsfritagelse” hæves fra 500 kr./år til 1000 kr./år.
  • Bestyrelsen ønsker punket ”Valg af Formand” slettet som punkt på Generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker Formandsposten besat som alle de andre poster i bestyrelsen, nemlig når bestyrelsen konstituerer sig, og gælde for 2 år, som alle andre bestyrelsesposter.

 

                                                                               Bestyrelsen

 

5.10-22

Ved du at hvis du er medlem af Danske Tursejlere , er der automatisk inkluderet en ansvarsforsikring på din båd. Den dækker skader du forvolder på andres både, som du ikke uhensigtmæssigt er skyld i. De dækker altså ikke skader du forvolder på egen båd.  Prisen for medlemskab og ansvarsforsikring  koster kr. 395,- for enkeltpersoner. Er du medlem af en sejlklub der er medlem , får du en rabat på kr. 50,- DET ER AMTOFT LYSTBÅDELAUG ikke.!!  Udover medlemskabet betaler du kr. 5o,- til en garantifornd. Dansk søassurance har også en forskellige kaskoforsikringer, men forsikrer ikke træbåde.!!! ØV!!!

Jan

Nyt om ,og småt i klubben og  om havnen.

Vores hjemmeside har  snart i et par år , af forskellige årsager, ligget lidt underdrejet og er ikke blevet opdateret . Jeg har  nu overtaget  jobbet at råde bod på det.  Vil ikke påstå at jeg er expert, men vil prøve efter bedste evne. Og jeg vil også meget gerne have lidt input fra jer.

Søren var den der i sin tid var arkitekten, brugte en masse tid  og fik lavet en rigtig flot hjemmeside.

Den vil jeg bestræbe mig på ikke at revolutionere , men bær over med mig hvis der sker fejl.

Jan

 

 

Scroll to top